Ressurser

Ressurser til hjelp for dere for å få mest mulig ut av deres copyrightlisenser.

Sangrapport

Hvordan man rapporterer de sanger man har mangfoldiggjort.

Nedlastninger

En seksjon med ressurser som dere kan laste ned.

Lenker

Organisasjoner som CCLI samarbeider med for å oppmuntre til en ånd av lovsang i de kristne menighetene.

Har du spørsmål, undersøk først under vanlige spørsmål. Finner du ikke svaret der: Kontakt oss.