Sangrapportering

Fordi du rapporter sangene til CCLI som har blitt brukt i menigheten, får sangskrivere og musikkforlag utbetaling, gjennom den  royalty som CCLI  betalaler utifra alle sangrapporter som kommer til oss fra menighetene.

Gjennom CCLI sin årslisens rapporteres sanger nå kun gjennom ”Online Rapport” (OLR)
For å rapportere, gå til: olr.ccli.com

 

Gjennom CCLI Arrangementslisens (konferanse/leier) rapporterer du på den papirliste som kommer i posten til deg fra oss

Alle kirker, menigheter og organisasjoner som har en CCLI-lisens – en årslisens eller en arrangementslisens – må rapportere til CCLI hvilke sanger som er blitt duplisert. Angi de sanger dere har på papir, i rapportkategorien ”Utskrift/kopi”. Som ”Digitalt” angir du alle sanger ni har projisert eller på forskjelliige måter har delt digitalt inom menigheten. I kategorien ”Oversettelser” rapporteres det hvis du har oversatt en sang. (OBS! Oversettelser må registreres/godkjennes av forlaget/rettighetshaveren før den sangen sprer seg videre. Kontakt evt oss for mer info.)

Rapporter regelmessig i Online Rapport. En god idé er å rapporter ukentlig eller månedlig.

Den informasjon som samles in fra sangrapporter bruker CCLI til å beregne den royalty som betales ut tll sangskriverne og forlagene og er derfor meget viktig. Gjennom å fylle i din rapport til CCLI forsikrer du deg om at sangenes eiere også får en retferdig godtgjøring når deres sanger er blitt brukt.

OLR oppdateres kontinuerlig med info om nye tittler. Hvis du ser, når du rapporterer, at noen tittel dere bruker, ikke er i OLR, vær da så snill og kontakt oss slik at vi kan oppdatere dette.

Har du ikke tidligere rapportert sanger i Online Rapport, så anbefaler vi deg til å lese ”Rapport-guiden” her nedanfor, for å komme igang. Du trenger også din menighets OLR accesskode/tilgangskode slik at det er synlig hvilken menighet du rapporterer for. Du finner accesskoden/tilgangskoden på baksiden av din kirkes CCLI-lisensbevis. Kontakt oss hvis du ikke finner deres OLR tilgangskode.

Flere personer i din menighet/organisasjon kan hjelpe hverandre å rapportere sanger til CCLI. Hver person som vil rapportere, skaper en brukerprofil og linker første gang til menighetens OLR-rapportkonto, gjennom å angi din kirkes OLR tilgangskode.

 

Online Rapport - OLR

Klikk her for å gå direkte til hjemmesiden for Online Rapport. Der kan du klikke på Hjelp hvor du finner flere instruksjoner om hvordan man bruker Online Rapport. Er OLR helt nytt for deg, anbefaler vi at du tar deg tid til å lese igjennom den info som fins her.

Rapportguide for menigheter og kristne organisasjoner

Laste ned en ”trinn for trinn-guide” for å komme i gang med Online Rapporten

Online Reporting Guide in English

Download a step by step guide to get started with Online Reporting

Vanlige spørsmål FAQs om rapportering

Klikk her for å finne svar på vanliga spørsmål om sangrapportering.