Vilkår og betingelser

Det er viktig at du/dere leser om vilkår og betingelser for lisens(ene) siden de inneholder informasjon som krever din oppmerksomhet og handling.

Avtalevilkår for:

Har du spørsmål, undersøk først under vanlige spørsmål. Finner du ikke svaret der: Kontakt oss.