Varemerker

Hva er et varemerke (TM)?

Et varemerke inkluderer ord, navn, symboler eller innretninger, eller en kombinasjon brukt eller ment å bli brukt i handel for å identifisere og kjennetegne en vare fra en produsent eller selger av varer produsert eller solgt av andre, og for å indikere varens opphav. Kort sagt – et varemerke er et typenavn.


Hva er et tjenestemerke (SM)?

Et tjenestemerke er ord, navn, symboler eller innretninger, eller en kombinasjon brukt eller ment å bli brukt i tjenester for å identifisere og kjennetegne tjenester fra en som yder tjenester (Tjenestemerker brukes stort sette bare i USA og ikke vår del av verden).


Hvordan finne ut mer om varemerker og tjenestemerker?

Besøk US Patent & Trademark kontorets webside, eller patentstyret.no.


Identifisering av varemerkesymboler:


Anvending av varemerke som referanse

Du kan anvende ett av CCLIs varemerker eller produktnavn for å henvise spesielt til produktet får å markedsføre og fremme anvending av materiale, bøker, konferenser, søknader, visninger o.s.v. Du har tillatelse å anvende et av CCLI´s varemerker som referanse forutsatt at:


General trademark usage guidelines

 1. Bruk de rette markeringer. Bruk store forbokstaver på produktnavnet og benevn varemerket med det rette symbolet som vist ovenfor.Uriktig:  Muligheten av å søke etter sanger i SongSelect sin programvare er utmerket.

  Riktig: Muligheten av å søke etter sanger i SongSelect® sin programvare er utmerket.Dessuten må den første anvendingen av, eller den mest i øyenfallende bruken av CCLI´s produktnavn anvendes i sammenheng med CCLI® varemerke og i samme type av størrelse, typesnitt, farge og linje.

  Riktig: CCLI® SongSelect®

 2. Anvending av CCLI`s varemerke som adjektiv.Bruk CCLI som adjektiv til å beskrive hvordan produktet er. Et varemerke skal bruke sammen med det substantiv det står sammen med.Uriktig:  CCLI® SongSelect® er et utmerket produkt.

  Riktig: CCLI® SongSelect® programvare er et utmerket produkt.

 3. Legg til eieretten av CCLI´s varemerke til CCLI.Når du referere til et av CCLI`s varemerker, venligst legg tilfølgende notis om at varemerketillegget er passende, liksom på deres produkt, skrevne materiale, utskrift og „online“.Riktig: CCLI og __________ er varemerke eller registrert varemerke for Christian Copyright Licensing, Inc. i USA  og/eller andre land.

Retningslinjer for spesielle varemerker

 1. Logoer. Du kan ikke bruke noen CCLI logoer (inkl. buttons og grafiske symboler) uten en varemerkelisens fra CCLI. All bruk av varemerkelogoer skal være ifølge disse retningslinjer og andre retningslinjer i sammenheng med denne logoen.
 2. Handelsartikler. Du kan ikke framstille, selge eller gi bort handelsartikler som bærer CCLI’s varemerke eller logo unntatt ifølge en uttrykkelig skriftlig varemerkelisens fra CCLI.
 3. Slagord og uttrykk. Du kan ikke bruke eller imitere et CCLI-slagord eller uttrykk som f.eks. “tjener menigheten i lovsang”.

Liste over CCLI varemerker

Denne listen er ene og alene til opplysning for deg. CCLI gir ikke avkall på noen rettigheter til noen CCLI varemerker, tjenestemerker, handelsnavn, produktnavn eller logo som ikke finnes på denne listen. Symbolene nedenfor betegner kun varemerkets status i de Forente Stater. CCLI varemerker kan registreres internasjonalt.