Privacy

Våre kunders integritet har alltid vært av ytterste viktighet for CCLI. Vi har en lang historie når det gjelder å beskytte deres integritet, og vårt anliggende for din privacy har ikke forandret seg i og med den elektroniske tidsalder. Vår integritetspolicy på Internet er:

Du behøver ikke gi oss personlig informasjon for å besøke vår hjemmeside. Vi samler kun personlig identifiserbar informasjon (navn, e-post, adresse eller lignende) hvis dette er noe du har gitt av egen vilje.

En “cookie” er en fil som plasseres i din personlige datamaskins harddisk av en hjemmeside som tillater denne å kontrollere din anvendelse av hjemmesiden. Du har mulighet til å godta eller avvise cookies ved å justere innstillingene i din webleser/browser. Det kan likevel hende at du ikke vil ha mulighet til å benytte alle interaktive egenskaper vår hjemmeside tilbyr dersom cookies ikke er aktiverte. Informasjon samles i statistisk henseende, og CCLI utfører i blant analyser av brukeratferd for å kunne måle kunders interesse for de forskjellige områdene på vår hjemmeside.

Den personlige identitetsinformasjon som du gir vil kun anvendes i forbindelse med CCLI’s program og service, eller i den hensikt som oppgis i det øyeblikket slik informasjon etterspørres. Vi hverken gir bort, selger eller overfører personlig informasjon til tredje part med mindre du spesifikt ber om dette. I så fall kan din informasjon selges til andre kristne organisasjoner med oppgaver om deres lovsangsressurser. Vi selger ingen e-postadresser.


Programforklaring, integritet og sikkerhet

Takk for at du besøker CCLI’s hjemmeside og studerer våre opplysninger omkring personlig integritet og sikkerhet. CCLI forplikter seg sterkt til å opprettholde beskyttelse av din personlige informasjon og sikkerheten i våre datasystem. Med respekt for den personlige informasjon som samles og anvendes, gjør vi på CCLI vårt aller beste for å forsikre oss om at vi følger The Data Protection Act 1988.

Siden CCLI i Europa er et datterselskap til CCLI Inc. i USA, kan din informasjon komme til å bli oppbevart i databaser som er basert i USA. CCLI Inc. forsikrer seg på alle plan om at de følger forbundsloven, inklusive, men dog ikke begrenset av, The Privacy Act of 1974, The Paperwork Reduction Act of 1995 og The Freedom of Information Act. Som en generell regel samler ikke CCLI personlig identitetsinformasjon når du besøker vår hjemmeside med mindre du velger å gi oss slik informasjon. Informasjonen vi tar imot, beror på hvilke områder du besøker på vår hjemmeside.

Når du evt. svarer på en online forespørsel for personlig informasjon:

I de fleste tilfeller der CCLI ber om informasjon, handler det om å kunne svare på din forespørsel, eller for å tilby deg en service som har med din forespørsel å gjøre. Når denne informasjonen ønskes, vil grunnen for CCLI’s hensikt med å benytte denne informasjonen bli beskrevet i en ”Privacy Notice” som enten vises på siden som samler informasjonen, eller være tilgjengelig gjennom en lenke som tydelig framgår forut for informasjonsforespørselen.

Hvis du besøker vår hjemmeside for å lese eller laste ned informasjon, samler og lagrer vi følgende informasjon:

Navnet på domenet gjennom hvilket du får tilgang til Internet. Dato og tidspunkt da du går inn på vår hjemmeside. Internettadressen på den hjemmeside gjennom hvilken du direkte ble lenket til vår side. Ovenstående informasjon anvendes av softwareprogram på vår hjemmeside for å lage oppsummerende statistikk som tillater oss å beregne antall besøkende i de forskjellige seksjonene på siden, identifisere hvilken informasjon som er av høyest eller lavest interesse, avgjøre tekniske designspesifikasjoner og å overvåke systemets funksjon. Informasjonen hjelper oss også til å lage vår hjemmeside mer brukervennlig.

Hvis du identifiserer deg selv ved å sende en mail som inneholder personlig informasjon:

Det kan hende at du bestemmer deg for å sende oss personlig informasjon i en elektronisk mail, f.eks. din postadresse, for at vi skal sende deg noe. Den informasjonen som samles på denne måten benyttes kun for å svare på forespørsler etter informasjon eller registere. Det kan hende at vi viderebefordrer din mail til andre CCLI ansatte som er i bedre stand til å hjelpe deg.

Hvis du lenker videre til andre hjemmesider utenfor CCLI:

Vår hjemmeside har mange lenker til andre sider. Når du lenker til noen av disse hjemmesidene, befinner du deg ikke lenger på vår side, og er dermed under den nye hjemmesidens integritetspolicy.


Notis om cookies

CCLI benytter seg av “cookies” for å kunne tilby bedre service til sine kunder. CCLI benytter ikke cookies for å samle personlig informasjon fra våre brukere eller for å etterforske brukeraktivitet utenfor vår hjemmeside. CCLI beholder ikke kopier på cookies etter at du har forlatt hjemmesiden.

Cookies er små deler av midlertidige data som utveksles mellom en hjemmeside og en brukers datamaskin hvilket gjør det mulig å etablere en “session” eller “dialog” mellom de to maskinene. Når sessionen oppstår, kan CCLI skreddersy sin respons (d.v.s. identifisere og forsyne deg med den informasjon du vil ha), og hjelpe deg å navigere i våre sider på beste og mest effektive måte. Sessionen brytes ofte når CCLI’s server ikke lenger tar imot flere forespørsler fra din datamaskin, eller når du ganske enkelt avslutter din browser/webleser.

CCLI benytter seg av “session cookies” – en type cookies som midlertidig lagres i din datamaskins minne. Session cookies blir normalt slettet fra en brukers datamaskin når brukeren logger ut eller går ut av browseren. CCLI benytter seg av “langvarige cookies” – en type cookies som kan lagres permanent i din datamaskin og således kan brukes om igjen hver gang du besøker CCLI’s hjemmeside.

Av sikkerhetsgrunner og for å forsikre oss om at denne service er tilgjengelig for alle brukere, benytter vår hjemmeside seg av softwareprogram for å kontrollere nettverkstrafikken for å identifisere ikke-autoriserte forsøk på å laste ned informasjon, eller på annen måte forårsake skade. Ikke-autoriserte forsøk på å laste ned informasjon eller forandre informasjon, er strengt forbudt og kan straffes i henhold til The Computer Fraud and Abuse Act of 1986 og The National Information Infrastructure Protection Act of 1996.

Du har mulighet til å godta eller avvise cookies ved å justere innstillingene i din browser. Det kan derfor hende at du ikke vil ha mulighet til å benytte alle interaktive egenskaper vår hjemmeside kan tilby om cookies når disse er utestengt.