Ordliste

Definisjoner på benevnelser vi vanligvis bruker:

Administrator Det individ eller organisasjon som administrerer sangen  Administratorer er ansvarlige for å beskytte sangens rettigheter, for å administere bruken av sangen, og for å distribuere royalty for denne bruken til sangens eier. Administratoren vil vanligvis etableres område for område.Royalty betales til administratoren, ikke til sangeieren. (skjønt i noen tilfeller kan denne være en og samme person). F.eks i tilfellet med “© 2009 Grace Music, administrert av Smiling Uncle Music”, er administratoren “Smiling Uncle Music”.
Autorisert Sang En sang dekket av CCLI-lisens. En autorisert sang er en som er inkludert i en autorisert katalog, og kan derfor reproduseres i henhold til de respektive betingelser i denne lisensen.
Katalog  Autorisert katalog En katalog er en samling sanger som administreres av en copyrightinnehavare eller en administrator. Katakognavn er det samme som copyrightinnehavare (sangens eier) og står knyttet til copyrigttegnet under en sang. (F.eks.: © Grace Music eller  © Ola Nordmann)En autorisert katalog er en (samling sanger) som copyrightinnehaveren har samtykket i kan inkluderes i CCLIs lisensprogram. Du kan avgjøre om en sang er dekket av din lisens ved å se om den katalogen den står i, er inkludert i listen over autoriserte kataloger.En sangs katalog­informasjon finnes vanligvis sammen med copyrightdetaljene om utgitt tekst og/eller musikk. F.eks. PlayItLoudMusic har det samme navnet som katalogen i den følgende copyrightlinjen:

Tekst og musikk  av Per Søetorp, © 2009 His Music.

For å se om Per Søetorps sang er autorisert, trenger du å finne ut om  His Music er listet i den passende kataloglisten ( f.eks den Nordiske Kataloglisten)). Fordelen ved å bruke kataloger er at så snart en sang er tilført en autorisert katalog, er den automatisk inkludert i lisensprogrammet.

Lisensperioden Perioden på ett år (12 mnd) mellom lisensens start- og utløpsdato. Lisensen fornyes årlig, og hvis du har mer enn en, vil de ha samme utløpsdato. Noen lisenser er derfor anskaffet på en midlertidig basis for å innpasse utløpsdatoen med de eksisterende lisensene. I dette tilfellet vil lisensperioden til å begynne med bli mindre enn et år.
Utgiver Noen ganger blandes administrator sammen med forlag, men i våre begrep regnes  forlaget som en utgiver av bøker og andre media. Med et forlagsnavn kan alikevel være det samme som katalognavnet og/eller administrator.
Regioner CCLI er organisert i følgende regioner:

 • Afrika, som ineholder følgende territorier:
  • Afrika, som dekker Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia, Sør Afrika, Swaziland, og Zimbabwe.
 • Asia-Pacific, som inneholder følgende territorier:
  • Australia
  • New Zealand
 • Europa, som inneholder følgende territorier:
  • Danmark
  • Ireland
  • Færøyene
  • Finland
  • Island
  • Nederland
  • Norge
  • Sverige
  • Tyskland
  • Nord Amerika, som inneholder følgende territorier:
  • Canada
  • Forente Stater
Rapport periode Etter hvert som sanger rapporteres av menigheter og organisasjoner har en behandlingssyklus hvor vi vurderer og redigerer disse rapportene. Dette for å forsikre oss om at de rette sangene har gått inn i systemet, og for å forvisse oss om at copyrightinnehaverne blir betalt korrekt royalty. Hver 6. måned ved slutten av denne syklus eller rapportperiode, betaler vi royalty til sangeierne og gir dem rapporter over sangproduksjonene. For flere detaljer se Royalty Process.
Sangeier Det namn/forlagsnamn som står ved copyrightttegnett under sången. Se ellers forklaring under “katalog”.  (Katalognavnet är det samme som copyrightinnehavaren – sångens eier.)
Territorium Et område hvor det gjelder et spesielt sett copyrightlover. CCLI må ha separate sett lovoverenskomster med copyrighteierne i hvert enkelt territorium. Så langt kan “territorium” brukes om hverandre med „land“ unntatt Afrika-territoriet som inkluderer Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia, Sør Afrika, Swaziland, og Zimbabwe.
Ubekreftet sang En sang hvor vi ikke har noen eller tilstrekkelig copyright informasjon. Se Bekreftet sang om hva som kreves for å bekrefte en sang.
Bekreftet sang Sangen er blitt sjekket og bekreftet av sangens copyrightinnehaver som hans, og det er lagt fram all copyright informasjon, inkl. sangens eierskapsandel (hvor sangen eies av mer enn en katalog).

Er det andre definisjoner vi bruker som du lurer på? Vennligst kontakt oss!