Om oss

CCLI – Christian Copyright Licensing International er en lisensorganisasjon som ble etablert i 1988, og  har tilbudt menigheter lisens i Norge siden 1998.

CCLI er til for å gjøre det enklere for menigheter, kirker, og kristne organisasjoner å lovlig å kunne mangfoldiggjøre sanger/sangtekster i sine gudstjenester og samlinger, og samtidig garantere at kristne sangskrivere og forlag får godtgjøring når deres sanger anvendes.

Fra CCLIs Europakontor i Eastbourne, England, administreres alle våre lisenser for Europaregionen. Gjennom vårt Nordenkontor i Umeå i Sverige, samt Nogeskontoret i Tønsberg utenfor Oslo, drifter vi det meste av kundeoppfølging (menigheter og copyrightinnehavere) i hele Skandinavia.

CCLI kan tilby rådgiving og veiledning gjennom jungelen av det som omhandler copyright. Over hele verden har CCLI blitt en respektert aktør på området – både for kirker og musikkforlag/rettighetshavere.

CCLI´s lisenser finns nå tilgjengelig I Australia, Belgia, Botswana, Brasil, Danmark, Finland, Færøyene, Hong Kong, Island, Irland, Canada, Korea, Lesotho, Luxemburg, Malaysia, Namibia, Nederland, Norge, Ny Zeeland, Malawi, Sveits, Singapore, Storbritania, Sverige, Swaziland, Sørafrika, Tyskland, USA, Zambia og Zimbabwe.

Over 208 000 kirker rundt om i verden har nå en ”CCL”, altså en ”Church Copyright Licence” – den kaller vi på norsk ”Menighetenes Copyright Lisens” – eller CCLI-lisensen.

Det administreres nå nærmere 500 000 lisenser totalt gjennom CCLI. CCLI administerer rundt om i verden flere typer lisenser for menighetene, hvorav 165 000 er i Europa. Eksempler på lisenser som tilbys er CCL, MRL, PPL, Filmlisens osv.