CCLIs Historie

1988 Etter 3½ års utvikling, startet CCLI offisielt sin service med copyrightlisenser til forsamlinger i USA.
1990 CCLI utviklet sin virksomhet fra hovedkontoret i Portland, Oregon, USA, til også å omfatte forsamlinger i Canada.
1991 CCLI kjøpte opp et selskap i England: “Christian Music Association” (CMA), som drev et lisensprogram i Stor Britannia med 7.600 lisensierte kirker/menigheter. På slutten av året 1991 fantes CCLI-lisensen i 31.000 menigheter i USA, 3.000 menigheter i Canada og 7.600 menigheter i Stor Britannia.
1993 CCLI-kontrakten: “Regional Owner Agreement” (ROA) ble forbedret slik at stadig flere forlag kunne knytte sig til CCLI-lisensen.
1995 “The Mechanical-Copyright Protection Society” (MCPS) – ble innlemmet i Church Copyright Licence (CCL) og ga lisensinnehaverne i Stor Britannia rettigheter til å ta opp guds­tjeneste­musikken.
1998 CCLI begynte å selge copyrightlisenser til forsamlinger i Skandinavia.
1999 CCLIs Europakontor flyttet inn i nye lokaler i Chantry House, Eastbourne, England.

The Performing Right Society (PRS) Church Licence ble lansert, og gjorde det mulig for menigheter lovlig å spille/fremføre musikk i Stor Britannia.

2000 CCLI oppgraderte sin programvare for administrasjonen av kundekretsen.

En SongSelect CD ble lansert som en hjelp for menighetene i Stor Britannia og Irland som gjorde det mulig for dem å søke blant de 6000 mest populære sangene for å finne copyright-informasjon og sangtekster.

2001 CCLicentie, som var en sammenslutning av Musi©opy og CCLI, ble etablert i Holland.

Christian Video Licensing Europe Ltd (CVLE), en sammenslutning av selskapene Motion Picture Licensing Company (MPLC) og CCLI ble etablert.

Copyright Licensing Agency (CLA) Church Licence ble introdusert i Stor Britannia og Irland, og tillot forsamlinger der å fotokopiere fra bøker, men ikke fra publikasjoner som inneholdt musikk.

Alle felles logoer ble registrerte varemerker hos CCLI.

2002 CCLI begynte å selge copyrightlisenser til menigheter i Beneluxlandene.

CCLI åpnet Nordenkontor i Umeå, Sverige. Elsa Rydin ble utnevnt til CCLI-representant i Skandinavia.

Church Video Licence (CVL) ble lansert i Stor Britannia, Irland og Sverige slik at menighetene lovlig kunne vise film og filmklipp i sin virksomhet.

2003 European Copyright Licensing Ltd (ECL) ble etablert i Stor Britannia for å markedsføre copyright­lisenser for å kunne selge kristen musikk på det åpne markedet.

Limited Manufacture Licence (LML) er en kommersiell lisens som ble lansert i Stor Britannia for å gi menigheter og skoler mulighet til å selge sine innspillinger til det vanlige publikum.

Wedding Video-Recording Licence (WVRL) ble lansert i Stor Britannia for å gi brudepar/­video­film­ere lovlig adgang til å filme den musikken som ble fremført under vielsen og bryllupsfesten.

2004 CopyReport CD-ROM erstattet papirheftene og gjorde det enklere for lisensinnehaverne å fylle ut   kopieringsrapportene. (Gjelder i Stor Britannia).
2005 ©reate, CCLIs online lovsangs/ressurs/magasin ble lansert i Stor Britannia.

Andy Bodkin blev utnevnt som VD på Europakontoret etter Geoff Booker som gikk av med pensjon.

2006 David Churchyard ble utnevnt til operativ leder med ansvar for de driftstekniske sidene på Europa-kontoret.
2007 Et nytt CCLI-kontor ble åpnet i Apeldoorn, Holland, for Beneluxlandene. Carla Hill-Windt ble utnevnt til CCLI-representant i Holland.

Geoff Durrant ble ansvarig leder for Europakontorets kundeservice.

Online-versjonen av SongSelect ble lansert i bl.a. Stor Britannia og Irland, og tillot individer å søke, laste ned og lytte på en 30 sekunders lydprøve av tusenvis av sanger direkte fra CCLIs database.

CCLI begynte et nært samarbeide med det norske lovsangsnettverket “lovsang.no“.

2008 Kopieringsrapport-CD’n har erstattet papirrapportene i Beneluxlandene, hvilket har gjort sangrapporteringen enklere og raskere for lisensinnehaverne slik at de nøyaktig kan rapportere de sangene som er benyttet.
I dag administrerer CCLI over 86 000 lisenser i Europa og 236 000 lisenser totalt i hele verden.