LISENSSØKNAD

Adresse
Opplysninger om menigheten
Licenser

Dette arrangementet besøkes hovedsakelig av:


Vil det bli krevet inngangspenger?


Oppgjørsinformasjon

Når vi har mottatt deres søknad, sender vi en faktura.

Kommentarer

Finnes det særlige opplysninger som deres ønsker skal framkomme i søknaden?

Lisensavtale

Deres lisens gjelder under følgende avtalevilkår.

Avtalevilkår (Åpnes i et nytt vindu)