Lisensinnehavere

Velkommen til seksjonen for CCLIs lisensinnehavere.

Her kan du finne informasjon om deres copyrightlisens.

Forlag

Finn ut hvilke forlag og copyrightinnehavere som omfattes i CCLI-lisensen.

Sangrapport

Hvordan man rapporterer de sanger man har mangfoldiggjort.

Lisenser

Få informasjon om alle lisenser som CCLI kan tilby.

Har du spørsmål, undersøk først under vanlige spørsmål. Finner du ikke svaret der: Kontakt oss.