Arrangementslisens-avgifter

Arrangementslisens er tilgjengelig for dere som ordner konferanser, lIreland, møtehelger eller andre tilfeldige arrangementer. Lisensen gjelder i max 14 dager der dere benytter egne sanghefter, sangark og/eller projiserer tekstene. Om menigheten allerede har en årslisens, og antallet besøkende på dette spesielle arrangementet ikke overstiger årslisensens størrelseskategori, behøver en ingen arrangementslisens.

Lisensavgiftene er basert på max antall besøkende på deres arrangements største samling.

Behøver dere en årlig lisens: Se priser for Menighetens Copyrightlisens – Årsliensavgifter.

Arrangementslisens
Forsamlingens størrelse (dvs antall besøkende) Størrelseskategori Avgift
1 - 14 AH 229.00 kr
15 - 49 A 365.00 kr
50 - 99 B 682.00 kr
100 - 249 C 1129.00 kr
250 - 499 D 1544.00 kr
500 - 999 E 2034.00 kr
1000 - 1499 F 2523.00 kr
1500 - 2999 G 3116.00 kr
3000 - 4999 H 3982.00 kr
5000 - 9999 I 5387.00 kr

Har dere flere enn 5000 besøkende på arrangementet, vær snill å kontakte oss for opplysninger om pris for større samlinger.

Søk nå:

Klikk her for å tegne en Arrangementslisens.


Lenker til: Nyhetsbrev / Vanlige spørsmål / Avtalevilkår