Opphavsrettsloven

Copyright, hvilket er det samme som opphavsrett, er en eiendomsrett gitt skaperne av originalen til musikalske, litterære, artistiske og dramatiske arbeider.

Opphavsrettsloven:

Loven om opphavsrett til litterære og kunstneriske verk er den lov som gjelder i Norge som gir kunstnere, forfattere, komponister eller andre skapende personer rett til å bestemme over hvordan deres litterære eller kunstneriske verk skal benyttes. Loven gir to hovedrettigheter:


Beskytter deres verk:

Et nyskrevet verk er i følge opphavsrettsloven, copyrightbeskyttet fra det øyeblikk det er nedskrevet eller framført i et fysisk eller håndgripelig format.


Copyright og kirken/menigheten:

Når man kjøper en salmebok eller en annen trykket sangbok, inngår copyrighterstatning/royalty som en del av prisen. Den kirke/menighet som bare benytter trykte sangbøker, følger derved copyrightloven.

Nå for tiden benytter stadig flere menigheter seg av moderne teknologi og lager sine egne sangark, sang­hefter, permer, sangbøker eller projiserer tekstene via overheadprojektor eller via datamaskiner og ulike projiseringsprogram. Når en forsamling på denne måten reproduserer materiale i stedet for å kjøpe inn trykte sangbøker, kreves tillatelse fra copyrightinnehaveren eller fra dennes representant som i følge lov har rett til erstatning.

Å kontakte hver copyrightinnehaver hver gang man vil mangfoldiggjøre deres verk i sin forsamling, er både tidkrevende og komplisert, og kan dessuten bli ganske dyrt. Dette var årsaken til at CCLI ble startet slik at copyrightinnehaverne virkelig skulle få erstatning når deres verk ble benyttet, og for å gjøre det enkelt for kirker/menigheter, skoler og kristne organisasjoner å ta hånd om sin kopiering og projisering lovlig, uten det ekstraarbeid det vil være ved regelmessig å måtte kontakte mange forskjellige rettighetsinnehavere.


Multimedia og teknologi

Siden kirker/menigheter skoler og organisasjoner fortsetter å benytte seg av moderne teknologi, blir det stadig mer vanlig at en ikke bare synger fra f.eks. salmebøker. De fleste vil kunne velge å blande fritt. Man lagrer sanger i forskjellige dataprogram for projisering og utskrifter til mange forskjellige formål innen forsamlingens virksomhet. Alt dette er helt lovlig med CCLI-lisensen (forutsatt at copyrightinnehaverne er tilsluttet CCLI).

Det er CCLIs visjon å gjøre kreative verk (sanger) tilgjengelige for menighetene på en enkel, lovlig og rimelig måte.

Du finner mer informasjon om copyright på disse sider:

 

Om dere har spørsmål om copyrightlover og om hvordan deres menighet skal forholde seg til disse, vennligst kontakt oss.