FAQs

Sangrapportering

populære spørsmål:

Kan jeg fortsatt rapportere bare en gang i slutten av vår lisensperiode?

Vi anbefaler at du rapporterer alt etter hvert, helst ukevis eller månedsvis. Med OLR, Online Rapport, kan du legge til så mange brukere som du vil på deres brukerkonto. (Andre musikkansvarlige, sangledere osv. i din menighet/gruppe.) Alla brukere lager sin egen profil og lenker den til din menighets OLR-konto ved hjelp av din menighets tilgangskode for OLR. Dette betyr at alle som mangfoldiggjør/kopierer/projiserer sanger for din menighets samlinger, kan være med og ta ansvar for sangrapporteringen. Websiden for OLR fungerer bra selv på mobiltelefoner og lesebrett, så rapporteringen kan enkelt fylles ut hvor som helst og når som helst.

Kan jeg fortsette med å rapportere med CopyReport4 eller poste/maile inn egne sanglister?

Nei. Online Rapporten på olr.ccli.com vil erstatte alle tidligere sangrapportsystem, og er nå (snart) den eneste måten man kan sangrapportere til CCLI. Derimot ønsker vi at dere sender inn en siste rapport med alle de sanger som dere allerede har lagt inn i CopyReport4 dersom det er denne dere har brukt og har sanger avkrysset i programmet. Deretter kan dere gå helt over til OLR - Online Rapporten.

Må jeg fylle ut en rapport selv om vi ikke har noe å rapportere?

Ja. Det er likevel viktig å rapportere. Du kan logge inn i Online Rapport og klikke “Intet å rapportere i dag”
flere spørsmål