Sitater

 

“CCLI er en fantastisk støttespiller for både låtskrivere og menigheter. De hjelper menigheter til å kunne vise og kopiere sangtekster på en lovlig måte, og de hjelper låtskrivere til å kunne skrive nye sanger som menigheten kan synge.”

David André Østby


”CCLI er et utmerket redskap for forsamlinger og menigheter når det gjelder å få orden på dette med opphavsrett og tillatelse til å vise tekster. Og så blir det i andra enden en oppmuntring for alle oss som brenner for å skrive sanger som får betjene Sveriges kristenhet.”

Bengt Johansson, lovsangsleder og sangskriver. BJ Art & Music, Stockholm.


”CCLI er bra, bl.a. for at de gjør det så enkelt og smidig for meg som lovsangsleder å benytte sanger på en lovlig og korrekt måte. For meg som sangforfatter er det også en trygghet at sanger forvaltes på en bra måte gjennom CCLI’s arbeide.”

Ricard Sundström, sangskriver og lovsangsleder. Leder for TMU og kursansvarlig for Bibelskola Livskrafts Lovsangslederutdannelse.


”CCLI er et veldig fint verktøy for å støtte oss som skriver sang og musikk i vårt arbeide / tjeneste. Gjennom CCLI går copyrightavgiften tilbake til oss som har skrevet sangene.” Jan Honningdal, Sangforfatter & lovsangsleder, YWAM.


”Svært mange menigheter i Norge følger ikke loven på dette området, og det er på tide at vi tar ansvar og rydder opp. Vi har tatt oss til rette alt for lenge, og CCLI gir oss det enkle redskapet vi trenger for å snu trenden. La oss gjøre tingene lovlig og rettferdig!”  Hallgeir Lindal Reiten – Sangforfatter og lovsangsleder, Oslo Vineyard


”CCLI er en utmerket organisasjon som gjør det lett for oss på en lovlig måte å berike våre gudstjenester med tekster til de sangene vi synger.”

Lars-Otto Ljungholm, Musikchef, Frälsningsarmén Sverige & Lettland


”CCLI-lisensen er en suveren ressurs som vesentlig forenkler tilværelsen for de forsamlinger som på forskjellig måte reproduserer sangtekster. Lisensen er rimelig og enkel å administrere. Forsamlingen får en lovlig beskyttelse og låtskrivere og forlag tilføres økonomiske ressurser som fremmer utvikling av ny musikk på kristent grunnlag”. Lars Petersson, David Media, Copycare Scandinavia & Smallstone Media, Umeå


”Endelig et rettferdig, enkelt og ærlig system som innebærer bl.a. at forsamlingen kan lage sangtekst­hefter i framtiden uten å ha dårlig samvittighet”. Adan Brown, forsamlingsmusiker i Värnamo Missionsförsamling.


”Hillsongs Australia støtter CCLI’s arbeide siden de på en rimelig og lovlig måte forsyner menigheter med tilgang til så mange mektige lovsanger fra hele verden. Det er en tjeneste til hele menigheten som letter byrden og hodepinen man kobler sammen med copyright.” Brian Houston, forstander for Hillsong Church, den forsamling som musikken fra Hillsongs i Australia vokser fram fra.


”Som en forlegger gleder det meg å anbefale Christian Copyright Licensing til forsamlinger. CCLI har et sterkt engasjement for å tjene menighetene og verne om sangskrivernes interesser. Gjennom det omspennende lisensprogrammet tilbyr de en rettferdig løsning for menighetslisenser.” David Garratt, grunlegger av Scripture in Song och New Sound Publishing


”Takk for royaltyopplysningene og velkommen til sjekken jeg fikk i formiddag. Jeg er så takknemlig til dere og alle på CCLI for det arbeidet og omsorgen dere har lagt ned for mig.” Timothy Dudley-Smith, salmeforfatter


Dave Moody fra Seattleområdet er en leder for musikk innen menigheten. Han er også en produktiv og talentfull sangskriver, og er kjent for sanger som ”All Hail King Jesus”, ”The Army of the Lord”, og ”Praise the Lord”. Royalty fra CCLI har hjulpet Dave å kunne bruke all sin tid på musikkarbeidet innen menigheten.

 

“Jeg ønsker å oppfordre alle menigheter i Norge til få seg en avtale med CCLI. En slik avtale koster ikke mye for menigheten men for oss som har sangskriving som en del av vårt levebrød betyr det vi får fra CCLI veldig mye.  En annen grunn for menigheten til å gjøre en avtale med CCLI er at mann da har et enkelt og godt verktøy slik at man i kirken kan prosjektere og kopiere sanger med god samvittighet. Uten å bryte norsk lov.”

Jan Honningdal


 

Marion Payton sa når hun ville gi en kommentar til sin royalty sjekk at hun var så overveldet at hun trodde det var begått en feil. Gjennom alle sine år innen hun ble en del av lisensprogrammet, har hun ikke fått mye betalt for sitt arbeide. Den sangboken hun skrev sin sang for, ble utgitt allerede i 1978!


Bob Kilpatrick, forfatter av sanger som ”(In My Life) Lord Be Glorified”: ”CCLI er ikke en musikkindustri. Det er en service til menigheten. CCLI er ikke i bransjen der radiohits skapes og holdes rede på. Tenk på det, de holder rede på lovsangene vi synger i menigheten. Dette gir dem en mangel på pretensjon og en stor medkjensle for lovsangsledere, pastorer og hele kristenheten. Det synes jeg er oppfriskende.”


”Menigheter over hele Stor Britannia har nå fordelen av å få en enkel løsning på de fleste av deres copyrightproblemer, og i tillegg drar nytte av å vite at størsteparten av avkastningen går tilbake til kristent arbeide.” Graham Kendrick, forfatter av mange populære lovsanger som ”Shine Jesus Shine”, ”Amazing Love”, og ”The Servant King”


Bob Kilpatrick, sangskriver av sanger som ”(In My Life) Lord Be Glorified”: ”Jeg er en stor beundrer av CCLI! Innen CCLI fantes, håndterte vi 25-50 forespørsler hver uke fra menigheter som på forskjellige måter ville benytte ”Lord Be Glorified”. Vi forsøkte å gjøre dette gratis, men det ble tydelig at vi brukte mye tid, papir og porto på arbeidet. Nå har CCLI gjort det enkelt for menigheter å følge de copyrightlover som finnes, og de har dessuten redusert mye av vår egen korrespondanse.”


”Takk for den store sjekken jeg nettopp har fått.” Bunty Grundy, Jubilate Hymns


”Tusen takk for deres sjekk… vi er selvfølgelig veldig glade for at arbeidet utvikler seg så bra.” Sally Lyons, Josef Weinberger Ltd.


”Å arbeide innen kristen musikk er en kostbar affære både når det gjelder tid og penger, og vi er så takknemlige for alle menigheter som trofast støtter lisensprogrammet, og på denne måten letter vår byrde mens vi forsøker å tjene Gud og dem med våre gaver.” David Evans, sangskriver, “Be Still For the Presence of the Lord”


”Igjen vil jeg at dere skal vite hvor mye jeg setter pris på alt dere gjør for at CCLI skal bli en bedre tjener for den lokala menigheten.” Timothy Dudley-Smith, salmeforfatter.


”Vi på Lindsay Music vet at de aller fleste i skole­verdenen vil gjøre det som er rett, og stå på rett side av loven når det gjelder copyrightspørsmål. Vi er de første til å erkjenne at dette området er høyst komplisert, men medlemskap i CCLI fjerner alle bekymringer om copyright. Bare gjennom å kontrollere at en forlegger er medlem og siden fylle ut de rette detaljene på returarkene forsikrer om at lovlige og moralske hensyn er oppfylt og alle er glade.” Carole Lindsay Douglas, Lindsay Music (forlegger av barnesanger som brukes i brittiske skoler)


Jill Darby ble sjeleglad for royaltysjekken.


Samme beretninger kunne bli fortalt av hundrevis av kristne sangskrivere. Noen er lik firebarnsfaren og sangskriveren Tim Smith i Portland, Oregon, som tar i mot akkurat så mye i sangroyalties at det tillater ham fullt og helt å ofre sin tid til å være lærer i kristen musikk.