CCLI-kontraktet

Ny elektronisk CCLI-kontrakt

Fra september 2015 finnes en ny digital, global CCLI-kontrakt, som erstatter alle tidligere regionale CCLI-kontrakter som da var på papir. Den nye kontrakten blir sent ut fra CCLI, via email til alle CCLI-tilsluttede musikkforlag og individuelle copyrightinnehavere. Kontrakten signeres nå digitalt.

 

Er du sangskriver? Ønsker du å registrere deg og dine sanger i CCLI?

Det er helt gratis å signere kontrakt med CCLI. Hvis du er sangskriver og copyrightinnehaver eller hvis du har et eget musikkforlag, og ønsker å registrere deg i CCLI, send oss da en email til norge(krull-alfa)ccli.eu  eller ring +47 900 67 167 (CCLI Norge) eller +46 90 190 110 (CCLI Norden), og si att du ønsker tegne CCLI-kontrakt.

Gjennom å signere CCLI-kontrakten, tilslutter du deg som copyrightinnehaver till CCLI internationalt, og kan registrere alle dine sanger inn i CCLI-lisensen. Dermed kan kirker og menigheter i hele verden helt lovlig kopiere og projisere dine sanger (tekst, akkorder, lead-sheet/noter).

 

Som kristen sangskriver i Norge er det bra å finnes med i både CCLI og Tono. Tono dekker fremforingen (lyden) av copyrightbeskyttet musikk. CCLI gir lovlig rett til å skape papir-kopi eller digital kopi, datalagring og projisering av sangtekst, akkorder, noter av alle de CCLI-tilsluttede musikaliske verk/sanger.

Registrere deg i CCLI hvis dine sanger brukes i mange kirker.

Royalty fra CCLI betales ut 2 ganger i året til alle CCLI-tilsluttede copyrightinnehavere, hvis deres sanger har blitt rapportert til CCLI av kirker og menigheter.