Beskytt deres arbeider

Som sangskriver kommer du sikkert til å ville beskytte dine sanger så godt som mulig. En vanlig misforståelse er at sangskrivere kan registrere sine sanger hos CCLI (og/eller Tono) for å copyrightbeskytte sangene. I virkeligheten er det ikke CCLI, Tono eller noen andre som “copyrighter” en eller annens sanger, eller gir noen som helst opphavsrettslig beskyttelse. Copyright, også i Norge, er noe som oppstår automatisk når et verk skapes og gjøres offentlig i en eller annen form.

Dette betyr at så snart du har gjort ditt verk tilgjengelig i et håndgripelig format (f.eks. skrevet tekst/musikk eller laget en lydinnspilling), tilhører copyrighten deg. Du er eier av ditt verk. Du behøver ikke registrere dine sanger hos noen som helst autoritet for at de skal bli copyrightbeskyttet. De er det allerede automatisk.

Hvis dine arbeider skulle bli benyttet uten din tillatelse, kan du bli tvunget til å bevise at det er du som er verkets originalforfatter. Det britiske patentkontoret (The British Patent Office) anbefaler følgende når det gjelder å bevise at du er eieren av et verk:

”Til slutt er det en sak for domstolen å avgjøre. Det kan dog være til hjelp for copyrightinnehaveren å spare kopier av sine verk i en bank eller hos en advokat, eller å sende arbeidet i rekommandert konvolutt til seg selv og bevare brevet uåpnet. Dette beviser at verket eksisterte på et visst tidspunkt.”

Som kristen sangskriver i Norge vil du kanskje registrere deg hos CCLI for å forsikre deg om at du vil få royalty når dine sangtekster er blitt reprodusert for ikke-kommersielle hensikter i menigheter som har en CCLI-lisens. For å registrere dine verker for royalty som vedrører framførelse av sangene, kan du kontakte Tono.

Har dere spørsmål? Se under vanlige spørsmål eller spør oss direkte.