Copyright-innehavere

Hvis du har skrevet en sang (tekst eller musikk) er du dermed pr. definisjon en copyrightinnehaver eller rettighetsinnehaver, forutsatt at du ikke på dine vegne gir dine rettigheter til noen andre.

Som copyrightinnehaver er du berettiget til å motta betaling når dine sanger er blitt mangfoldiggjort av en annen person (til offentlig bruk). CCLI’s målsetting er at du på en profesjonell måte rettmessig skal belønnes for din kreativitet.

Les hva sangskrivere og forlag sier om CCLI.

Beskytt dine arbeider

Informasjon om hvordan du kan copyrightbeskytte de arbeider du har skapt.

Registrere en sang hos CCLI

Hvis en eller flere av dine sanger synges i forskjellige forsamlinger, ønsker du kanskje å registrere dine sanger hos CCLI.

CCLI-kontrakten Regional Owner Agreement (ROA)

Som copyrightinnehaver ønsker du kanskje å gjøre dine sanger tilgjengelige rundt om i verden.

Royaltyprosessen

Mer informasjon om hvordan prosessen med royaltyutbetaling foregår, og når du kan forvente å motta betaling.

Kommentarer fra copyrightinnehavere

Kommentarer fra sangskrivere og forlag.

Har dere spørsmål, les under vanlige spørsmål eller kontakt oss.