Nyheter

CCLI’s Nyhetsbrev 2017

Med CCLI-lisensen får din menighet lovlig tillatelse til å kopiere og projisere sanger for alle samlinger og Gudstjenester. Lisensavgiften går via CCLI som royalty til tilsluttede copyrightinnehavere når sangene er rapportert av kirker. Så husk å rapportere de sanger dere projiserer, deler digitalt eller har på papir i menigheten! Mer info om CCLI og for […]

Klikk her for å lese


CCLI’s Nyhetsbrev Oktober 2015

Siste nytt fra CCLI! Ny internasjonal logg! Ny design! Ny adresse til websiden! OLR er her! Mange nytilsluttede copyrightinnehavere presenteres. Og til inspirasjon fins her en fin artikkel skrevet av Per Harling. På websiden kan dere lese Pers artikkel samt artikkelen av den godt likte danske sangskriveren Maria Lundbak Hinge. Alle tidligere artikler av Nordiske […]

Klikk her for å lese


CCLI’s Nyhetsbrev

September 2014

Her kommer nyheter og informasjon om copyrightinnehavere/forlag som har gått inn i CCLI siden våren 2013. Med CCLI-lisensen kan din menighet lovlig mangfoldiggjøre sangtekster til alle sine samlinger. CCLI-lisensen gir lovlig rett til å lagre på data, projisere, trykke opp/kopiere alle innlemmede copyrightinnehaveres sanger – dette vil si tusenvis av sanger.  Avgiftene som kommer inn til CCLI […]

Klikk her for å lese


CCLIs Nyhetsbrev nr 4

Her i brevet presenteres Nordiske copyrightinnehavere som nylig har tilsluttet seg og sine sanger til CCLI. For eksempel: © David André Østby og © Notlinjen Musikförlag Stockholm etc

Klikk her for å lese


CopyReport – Det nye sangrapportprogrammet

Nå finnes endelig det nye programmet ”CopyReport4” tilgjengelig for nedlasting på våre hjemmesider. Det blir dermed mye enklere for deres forsamling når dere skal skrive en sangrapport til CCLI.

Klikk her for å leseOCP slutter seg til CCLI’s Menighetenes Copyrightlisens i Norge

CCLI er glad for å kunngjøre at hele OCP’s (Oregon Catholic Press) sangkatalog nå er tilgjengelig for reproduksjon under Menighetenes Copyrightlisens i Norge. Med over 20.000 sanger og salmer å velge fra, er OCP’s katalog et velkomment tilskudd til programmet, og bringer en enorm økt verdi til lisensinnehavere som har Menighetenes Copyrightlisens. Dere kan trygt […]

Klikk her for å lese