Om oss

Christian Copyright Licensing International (CCLI) har administrerat Kyrkornas Copyright Licens (CCLI-licensen) i Storbritannien sedan 1991. Nu administrerar vi åtta olika typer av licenser i tio Europeiska länder med över 87,000 aktiva licenser. CCLI-licensen används internationellt i över 200 000 kyrkor. Vårt syfte är att göra det möjligt för kyrkor att kunna lovsjunga och sjunga tillsammans i sina gudstjänster och samlingar, där de annars skulle vara hindrade av copyrightlagar.

Alla kyrkor påverkas av lagen om copyright. Vissa kyrkor väljer att köpa in psalmböcker där copyrightkostnaden redan är inkluderad i priset för sångboken. Då behöver inget ytterligare tillstånd inskaffas. Många föredrar att skapa egna sångtextblad, gudstjänstblad med sånger eller egna sånghäften, pärmar eller sångböcker för användning i kyrkans olika samlingar, eller att framställa exemplar för projicering via OH-apparat eller andra typer av projektorer. De flesta lagrar numera sångtexter i olika dataprogram för projicering och/eller utskrift. Om man inte har sökt tillstånd från copyrightinnehavaren (förlaget eller sångskrivaren) så bryter man mot upphovsrättslagen genom att kopiera/mångfaldiga copyrightskyddade sångtexter i församlingens verksamhet.

Med CCLI-licensen, får er kyrka laglig rätt att duplicera sångtexterna från tusentals copyrightinnehavare från hela världen.  Ni sköter då er kopiering, duplicering och projicering lagligt utan att behöva kontakta varje sångs ägare för att få tillstånd. CCLI-licensen ger er detta tillstånd.

Det finns två versioner tillgängliga av CCLI-licensen, för kyrkorna i Finland. Läs mer om Årslicensen Kyrkornas Copyright Licens (som gäller i 12 månader) och Evenemangslicensen (som gäller i upp till 14 dagar.)

Mycket mer info om CCLI kan ni också finna på vår svenska webbsida.