CCLI Evenemangslicens

När behöver man en Evenemangslicens?

Evenemangslicensen är designad för speciella tillfällen med kort varaktighet, och finns till för er som ordnar konferenser, kampanger, tältmötesserier, friluftsmöten, läger, seminarier, bröllop, ekumeniska samlingar, osv.

Evenemangslicensen är densamma som Kyrkornas Copyright Licens, förutom:

Eftersom den gäller för en kortare tidsperiod är avgiften betydligt lägre än för årslicensen.

Avtalsvillkoren gäller under den tid som licensen är aktiv. Max 14 dagar.

Ansök om en Evenemangslicens

Prisuppgifter för Evenemangslicensen finner ni i tabellen nedan.

Om er församling behöver en Evenemangslicens; Fyll i ansökan on-line eller mejla era uppgifter. Ni kan också ringa CCLI:s Nordenkontor på +46 90-190 110. Så snart vi har mottagit er ansökan, sänder vi er en faktura.

När betalningen är registrerad skickar vi er licensinformation och ert licensbevis, som intygar att ni, under ert evenemang, har laglig rätt att mångfaldiga alla innefattade sånger.

Observera att tillståndet gäller max 14 dagar. Därefter måste nytt tillstånd sökas om ni önskar fortsätta använda de sånger ni har duplicerat. Detta innefattar även datalagrade sångtexter.

Evenemangslicensen
Församlingens storlek (Antal besökare) Storlekskategori Evenemangslicens-avgift
1 - 14 AH €33.00
15 - 49 A €43.00
50 - 99 B €69.00
100 - 249 C €112.00
250 - 499 D €151.00
500 - 999 E €200.00
1000 - 1499 F €248.00
1500 - 2999 G €308.00
3000 - 4999 H €393.00
5000 - 9999 I €531.00

Observera! – Evenemangslicensen gäller för icke-kommersiella evenemang

Evenemang med mindre än 300 besökare, kan ha en Evenemangslicens genom CCLI, även om avgifter tas ut för t ex: inträde, konferensavgift, lägeravgift, avgifter för att täcka kostnader för hyra, administration etc. Evenemanget anses ändå vara icke-kommersiellt när det har färre än 300 deltagare.

CCLI:s Evenemangslicens täcker evenemang med över 300 besökare, om…

* Kristna konferenscenter kan ansöka om en 12-månaders CCLI-licens genom att kontakta CCLI:s Nordenkontor. Om konferenscentret redan har en CCLI-licens, med en storlekskategori som stämmer överens med storleken på det evenemang som hålls, behövs inte ytterligare någon evenemangslicens. Då innefattas det evenemanget i den årslicens som redan finns.

Tillstånd måste sökas direkt från förlagen i de fall där ett evenemang hålls i kommersiellt syfte

Frågor.

Har ni fortfarande frågor om Evenemangslicensen. Välkommen att kontakta oss.