CCLI Årslicens

Kyrkornas Copyright Licens (CCLI-licensen) har designats för att göra det enkelt för kyrkor att lagligt kunna mångfaldiga, kopiera och projicera psalmer, lovsånger och andliga sånger för församlingens olika samlingar, och för att samtidigt garantera att sångernas ägare verkligen får ersättning när deras sånger har mångfaldigats. CCLI-licensen hjälper församlingar och kristna organisationer att följa lagen. Kyrkan slipper det tidskrävande arbetet med att söka tillstånd från de olika sångernas ägare (förlag och individuella rättighetsinnehavare) och behöver inte heller göra separata inbetalningar till dessa. Detta gäller alla sångerna som ägs av de många tusen CCLI-anslutna copyrightinnehavarna.

Visste du att?

Det är olagligt att mångfaldiga copyrightskyddade sånger under sångskrivarens livstid och 70 år efter dennes död, utan direkt tillstånd eller auktoritet från någon av dessa:

Genom att på något sätt kopiera/duplicera sånger utan tillstånd, för offentligt bruk, gör församlingen ett lagbrott och riskerar att ställas inför ett potentiellt kostsamt åtal. Detta gäller oavsett om man kopierar/mångfaldigar med hjälp av en kopiator, skrivare eller genom handskrivna* kopior, skapar overheadblad, eller genom datalagring för utskrift eller för projicering.

*Även om du handskriver av texter från sångböcker du äger, och skriver datum på gjorda kopior, behöver du ändå direkt tillstånd från sångernas ägare eller tillstånd genom en licens, för offentligt bruk.

Behöver vår kyrka en Kyrkornas Copyright Licens, CCLI-licens?

Er kyrka behöver en CCLI-licens för att få:

VÄNLIGEN NOTERA

Särskilda Avtalsvillkor gäller för denna licens.

Ansök om en CCLI-licens (Årslicens – 12 månader)

I tabellen nedan ser ni årskostnaden för en CCLI-licens. Om er församling behöver en Kyrkornas Copyright Licens (CCLI-licens); Fyll i ansökan on-line eller ring CCLI:s Nordenkontor på: +46 90 190 110.

Så snart vi har mottagit er ansökan, sänder vi er en faktura. När betalningen är registrerad postar vi ert Licensbevis och er licensinformation.

Hur mycket kostar en Årslicens?

CCLI-licensen (12 månader)
Församlingens storlek (Antal besökare) Storlekskategori Evenemangslicens-avgift
1 - 14 AH €63.00
15 - 49 A €92.00
50 - 99 B €171.00
100 - 249 C €283.00
250 - 499 D €396.00
500 - 999 E €505.00
1000 - 1499 F €621.00
1500 - 2999 G €768.00
3000 - 4999 H €982.00
5000 - 9999 I €1324.00

Frågor

 Har ni fortfarande frågor om Kyrkornas Copyright Licens? Ni är välkomna att kontakta oss på CCLI:s Nordenkontor.