FAQs

Copyright

Populära frågor:

Vad gäller om jag inte kan hitta namnet på en viss copyrightägare i Auktoriserad Nordisk Kataloglista?

Om sångens ägare (copyrightinnehavaren) inte finns med som ett så kallat “katalognamn” i Auktoriserad Nordisk Kataloglista betyder det att ni inte har rätt att mångfaldiga den sången, såvida den inte är i ”Public Domain” (allmän egendom) och därigenom en fri sång, eller att ni har direkt tillstånd från sångens copyrightinnehavare. Kontakta gärna vårt Nordenkontor om ni är osäkra på vilka sånger som innefattas. Ibland är det svårt att själv finna rätt information, och nya förlag och sångskrivare kan ha anslutit sig nyligen till licensen.

När blir en sång allmän egendom (Public Domain)?

Copyrighten gäller i 70 år efter författarens och/eller kompositörens död. Därefter blir sången fri, eller som det kallas: Allmän egendom (Public Domain). I de fall där författaren och kompositören inte är samma person och där endast en av dem har varit död i över 70 år, måste tillstånd fortfarande sökas om ni önskar reproducera sången. Notera att om en ”fri” sång har bearbetats, med ny text, då måste tillstånd sökas om man vill duplicera texten.

Jag skriver sånger och skulle vilja registrera dem hos CCLI. Hur skall jag göra?

Det är gratis att ansluta dina sånger till CCLI. Om dina sånger sjungs i kyrkor, kontakta vårt Nordenkontor så postar vi dig ett CCLI anslutningskontrakt.
Fler frågor...

Licenser

Populära frågor:

Hur mycket kostar en licens – och varför tar ni betalt för det här egentligen?

Alla licensavgifter finner du under fliken CCLI-licensen. En kostnad tas ut eftersom psalm och sångskrivarna vanligtvis får betalning via de sångböcker som ni köper in. När ni nu (istället för att köpa böcker) kopierar, duplicerar, projicerar texterna så får de ju ingenting. CCLI-licensen erbjuder en enkel och rättvis väg att vidarebefodra royalty till alla de sångskrivare och musikförlag vars sånger ni mångfaldigar.

Behöver jag göra något när jag har en CCLI-licens?

JA. För att försäkra dig om att sångernas ägare får korrekt royaltybetalning för användandet av deras sånger, behöver du fylla i en kopieringsrapport till CCLI, vid slutet av er licensperiod. Kopieringsrapporten är en förteckning över alla sånger som ni har mångfaldigat under er CCLI-licens.

Ni kan nu ladda ner det nya sångrapportprogrammet CopyReport, här på webbsidan, och fylla i er sångrapport med hjälp av programmet. Kryssa för de olika spalterna för projicering, kopiering/utskrift, arrangering. Sedan skickar du rapporten, genom att klicka ”Sänd rapport”. Varje sång behöver bara rapporteras EN gång oavsett hur många gånger den har sjungits.

Vilken information skall jag ange när jag visar en sångtext?

Under, eller i anslutning till varje sång ska ni ta med följande information (på utskrifter/kopior och när ni projicerar)

[Titeln]
Text och musik av [Sångskrivare]
[Årtal] [Copyrightinfo]
Används med tillstånd under CCLI-licens nr [Ert Licensnummer]
Fler frågor...

Rapportering

Populära frågor:

Kan jag fortfarande rapportera bara en gång i slutet av vår licensperiod?

Vi rekommenderar att du rapporterar allt eftersom. Helst veckovis eller månadsvis. Med OLR, Online Rapport, kan du lägga till hur många användare som du vill till ert användarkonto. (Andra musikansvariga, sångledare osv. i er kyrka/grupp.) Alla användare skapar sin egen profil och länkar den till er kyrkas OLR-konto med hjälp av er kyrkas accesskod för OLR. Detta betyder att alla som mångfaldigar/kopierar/projicerar sånger för er kyrkas samlingar, kan vara med och ansvara för sångrapporteringen. Webbsidan för OLR fungerar bra även på mobiltelefoner och läsplattor, så rapporteringen kan fyllas i enkelt var som helst och när som helst.

Kan jag fortsätta att rapportera med CopyReport4 eller posta/mejla in egna sånglistor?

Nej. Online Rapporten på olr.ccli.com kommer att ersätta alla tidigare sångrapportsystem, och är nu (snart) det enda sättet man kan sångrapportera till CCLI. Däremot, om du har använt dig av CopyReport4, och har sånger förkryssade i programmet, då önskar vi att ni sänder in en sista rapport, med alla de sånger som ni redan har lagt in i CopyReport4. Därefter kan ni övergå helt till OLR - Online Rapporten.

Måste jag fylla i en rapport även om vi inte har något att rapportera?

Ja. Det är ändå viktigt att rapportera. Du kan logga in i Online Rapport och klicka “Inget att rapportera idag”
Fler frågor...