Musikförlag / Copyrightinnehavare

Vänligen notera att denna information gäller för CCLI-licenstagare i FInland

Här finner du info om förlag och copyrightinnehavare vars sånger är auktoriserade under CCLI-licensen:

 

CCLI:s Förkortade Nordiska Kataloglista
I denna lista ser ni alla nordiska förlag och individuella copyrightinnehavare vars sånger är med i CCLI-licensen, och några av alla de många internationella förlag vars sånger ofta används här i Finland/Norden. Denna lista gör det enkelt för dig att se vilka nordiska sångskrivare/förlag som hittills har sina sånger med i CCLI.

Sök sångtitlar i OLR, Online Rapport
Om du har en användare i OLR, Online Rapport, för att rapportera sånger för din kyrka/församling, då kan du också enkelt söka info om sångtitlar, eller söka på sångskrivares namn eller förlagsnamn och se om deras sånger finns med i CCLI. Om du söker titlar i OLR, och hittar dem, då vet du att sångerna innefattas i CCLI-licensen. Om du inte hittar alla titlar du söker, kontakta oss, för då är det kanske något som behöver uppdateras! (Tips! Hittar du inte en sång, kolla först att du har stavat rätt, och sök alltid genom att skriva in hela ord eller hela namn i sökfältet, inte endast delar av ord. Tveka inte att höra av dig om du inte hittar de sångtitlar du söker!)

Sök sångtitlar i SongSearch
I SongSearch kan vem som helt söka efter sångtitlar och info om dessa. Du behöver ingen egen användare för att använda SongSearch. Skriv in sångens titel eller något ord ur första textraden eller namn på sångskrivare i sökfältet. Alla sånger/titlar som innefattas i CCLI ska kunna återfinnas i SongSearch, precis som i OLR. Dessa system uppdateras regelbundet. Om du inte hittar vad du söker, ta gärna kontakt. Kanske är det några uppgifter som behöver uppdateras eller någon sång eller översättning som behöver läggas till. (OBS! Instruktionerna i SongSearch finns hittills endast på engelska)

 

 

CCLI-licensen gynnar både kyrkorna och de kristna sångskrivarna

Kyrkornas Copyright Licens (CCLI-licensen) är utformad för att underlätta för församlingar att få mångfaldiga sångtexter till psalmer, lovsånger och andliga sånger, och dessutom för att garantera att sångskrivarna inte undanhålls rätten till ersättning, när deras sånger har mångfaldigats. Licensen hjälper församlingarna att göra rätt gentemot upphovsrättslagen, utan det försenande, tidskrävande arbetet det är att söka tillstånd och göra separata inbetalningar för varje sång man vill kopiera. (Med undantag för ett fåtal sånger som ännu inte finns anslutna.)

Alla CCLI-anslutna copyrightinnehavare, vars sånger har rapporterats av kyrkorna, får royalty från CCLI. Läs gärna mer om kopieringsrapporten.

CCLI-licensen ger församlingen laglig rätt att skriva in, lagra i dator, kopiera, projicera etc. vilka sånger ni vill av alla de över 175 000 sånger som innefattas. Dessa sånger ägs av de upphovsrättsinnehavare som står listade som ”kataloger” i ”Auktoriserad Nordisk Kataloglista.” Det är den listan som visar alla CCLI-anslutna förlag och sångskrivare (”katalognamn”). Ägaren till den sång man vill mångfaldiga finner man vanligtvis vid © tecknet under sången, på notbladet eller på en CD-skiva eller liknande. Med licensen har er församling alltså laglig rätt att duplicera sångtexterna, som ägs av alla de tusentals anslutna katalognamnen/copyrightinnehavarna, helt utan att ni behöver kontakta dessa individuellt. Kontakta gärna CCLI:s Nordenkontor i de fall där det är svårt att hitta rätt information.

Ni finner alla anslutna upphovsrättsinnehavare, så kallade musikkataloger/katalognamn, i Auktoriserad Nordisk kataloglista.

Är du sångskrivare eller driver du eget musikförlag?

Det är gratis att ansluta dina sånger till CCLI och på det sättet blir licensen ännu bättre när också dina sånger finns med. Om dina sånger sjungs i kyrkor, kontakta oss så postar vi dig ett anslutningskontrakt.