Mikä on tekijänoikeus?

Tekijänoikeus on tekijän lakisääteinen oikeus musiikilliseen, kirjalliseen tai taiteelliseen teokseensa.

Tekijänoikeuslaki

Tekijänoikeudet koostuvat kahdesta osasta: taloudellisesta ja moraalisesta tekijänoikeudesta

  1. Taloudellinen tekijänoikeus – Tekijällä on oikeus vaatia korvausta keneltä tahansa joka haluaa kopioida, esittää tai tallentaa tekijänoikeuden haltijan teosta tai teoksia sekä kaupalliseen että ei-kaupalliseen käyttöön
  1. Moraalinen tekijänoikeus – Suojaa teoksen omalaatuisuutta sekä tekijää. Teosta ei saa käyttää teoksen arvoa tai tekijää loukkaavalla tavalla.Tekijä tulee ilmoittaa hyvän tavan mukaisesti.

Seurakunnan tekijänoikeuslupa.

Jos käytätte jumalanpalveluksissa ja kokoontumisissa ainoastaan virsikirjaa, tekijänoikeuslupamaksu on jo maksettu koska se on sisällytetty jokaisen virsikirjan hintaan.

Teknologia on alkanut kuitenkin vaikuttaa seurakuntiemme nykyiseen musiikkitoimintaan; monet meistä tekevät omat laulukalvot ja kokouslehtiset tai heijastamme sanat yleisölle käyttäen apuna piirtoheitintä tai videotykkiä tietokoneen kautta. Jotta näin voitaisiin toimia lain puitteissa, seurakunnan tulee anoa lupa sanojen käyttöön erikseen jokaiselta oikeudenomistajalta jotka todennäköisesti vaativat tämän jälkeen lakisääteistä korvausta seurakunnalta.

Ajatus siitä että joutudumme ottamaan yhteyttä oikeudenomistajiin joka kerran kun haluamme kopioida heidän teoksiaan voi tuntua ylitsepääsemättömän vaivalloiselta. Tämän vuoksi CCLI perustettiin: jotta oikeudenomistajat saavat oikeudenmukaiset palkkionsa töidensä kopioimisesta ja että seurakunnilla olisi vapaus käyttää materiaalia ilman että tarvitsee jatkuvasti ottaa yhteyttä useisiin eri oikeudenomistajiin.