FAQs

Copyright

Almindelige spørgsmål:

Kan jeg bruge fotos jeg har fundet på nettet?

Selvom internettet har gjort en mængde fotografier tilgængelige for os, må vi stadig altid passe på når vi ønsker at benytte andres værker, også selvom det er til privat eller velgørende formål. Grunden er at copyright er en ret som automatisk gives ejeren af et værk i det øjeblik det bliver skrevet ned eller optaget i fysisk eller håndgribelig form. Så hvis en anden person har skabt et værk og du ønsker at benytte det, må du kontakte vedkommende for at få tilladelse, også selvom fotoet ikke har et copyright-symbol. Hjemmesider som istockphotophotocase.comfree-photographs.net og freedigitalphotos.net er sider med fotos af meget høj kvalitet som ofte stilles til rådighed for ikke-kommercielt brug.

Hvad hvis en copyrightejer af en sang ikke står på den Nordiske Katalogliste?

Hvis ejeren af en sang ikke star på den Nordiske Katalogliste har du ikke ret til at reproducere sangen medmindre sangen er offentlig ejendom, eller du har tilladelse direkte fra ejeren.

Hvornår bliver en sang offentlig ejendom?

Copyright varer i 70 år efter forfatteren/komponisten er død. I tilfælde hvor forfatteren og komponisten er forskellige personer, og det kun er den ene der har været død i 70 år, skal der stadig indhentes tilladelse for at benytte den anden del af sangen. NB: Hvis nye ord bruges i en ”off. eje.” melodi, skal man have tilladelse til at bruge ordene, men ikke melodien.
Flere spørgsmål

Licencer

Almindelige spørgsmål:

Hvor meget kommer det til at koste mig – og hvorfor kræver I overhovedet noget for det?

Du finder de årlige licensgebyrer på Kirkernes Copyright Licens side. Salme- eller sangskriveren modtager normalt betaling for hver bog der købes, hvor sangen står. Hvis du imidlertid reproducerer/kopierer sangene selv, modtager de ingenting. Der kræves derfor et gebyr; for at sikre at sangejerne får de royalties, de har ret til. CCLI tilbyder en enkel og retfærdig måde at formidle royalties til sangskrivere og forlag, for de sange du benytter.

Er der noget jeg skal foretage mig så snart jeg har licensen?

JA. For at sikre at sangejerne får den rette betaling for brugen af deres værker, skal vi bede jer om at udfylde en Kopirapport i slutningen af hver licens periode. Kopirapporten er en fortegnelse over alle de sange, I har reproduceret i henhold til licensbetingelserne. Udfyld venligst sangens titel, sangskriverens navn og copyright-information og send eller mail rapporten til CCLIs Nordiske Kontor.

Hvilken bekræftelse skal jeg give når jeg viser sangens tekst?

Under hver sang skal du anføre følgende information:

"[Titel]"tekst og musik af [forfatter]
[år] [navn på copyright ejer]
Brugt med tilladelse. CCLI Licens nr. [dit licens nr.]
Flere spørgsmål

Rapportering

Almindelige spørgsmål:

Kan jeg stadig nøjes med kun at rapportere i slutnignen af licensperioden?

Vi anbefaler at du rapporterer løbende. Helst ugenligt eller månedligt. Med OLR, Online Rapport, kan du tilføje et ubegrænset antalt brugere til jeres brugerkonto. (andre musikere, sangere, osv i jeres kirke/gruppe) Alle brugere kan lave sin egen profil og linke den til kirkens OLR konto ved hjælp af kirkens adgangskode til OLR. Det betyder at alle som arbejder med at kopiere/projicere/printe sange i jeres kirke, kan være med til at tage ansvar for sangrapporteringen. Man kan udfylde når som helst og hvor som helst.

Kan jeg fortsætte med at bruge programmet CopyReport4 eller poste/maile sanglister?

Nej. Online Rapporten på olr.ccli.com vil erstatte alle tidligere systemer. OLR er nu (snart) den eneste måde man kan rapportere til CCLI. Hvis du er igang med at udfylde via CopyReport4 og har sange forkrydset i programmet, beder vi dig sende den sidste rapport som du plejer. Derefter kan I overgå til OLR – Online Rapportering.

Er jeg nødt til at udfylde en rapport, selvom vi ikke har noget at rapportere?

Ja. Det er stadig vigtigt at rapportere. Du kan logge ind i Online Rapport og klikke på ”Intet at rapportere i dag”
Flere spørgsmål