Copyright

Hvad er copyright?

Copyright, som er det samme som ophavsret, er en ejendomsret givet til skaberne af originalen til musikalske, litterære, artistiske og dramatiske værker.

Ophavsretsloven

Loven om ophavsret til litterære og kunstneriske værker er den lov som gælder i Danmark og som giver kunstnere, forfattere, komponister eller andre skabende personer ret til at bestemme hvorledes deres litterære eller kunstneriske værker skal anvendes. Loven giver to hovedrettigheder:

  1. Økonomiske rettigheder – som giver ejeren ret til at kræve betaling fra personer som ønsker at kopiere, fremføre eller indspille værket. Dette gælder både for kommercielt og ikke-kommercielt brug.
  2. Ideelle rettigheder – er dels retten til at blive navngivet når værket benyttes, men giver også ophavsmanden beskyttelse mod at værket uden hans samtykke forandres eller gøres tilgængeligt for offentligheden på en sådan måde at hans litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart krænkes.

 

Hvorfor er der brug for copyright?

Hvis I kun bruger sangbøger i lovsangen, er copyright royalties inkluderet i bøgernes pris.

Ikke desto mindre er der flere og flere kirker der benytter sig af moderne teknologi og laver sine egne sangark, sanghæfter, sangbøger eller projicerer teksterne via overheadprojektorer eller via computer og forskellige projiceringsprogrammer. Når en kirke på denne måde reproducerer materiale i stedet for at købe trykte sangbøger, kræves der tilladelse fra copyrightejerne eller disses repræsentanter, som ifølge loven har ret til royalties.

At kontakte hver eneste copyrightejer hver gang man ønsker at kopiere deres sange til brug i kirken er både tidskrævende og kompliceret, og kan i øvrigt blive dyrt. Dette er grunden til at CCLI blev etableret; at sikre at copyrightejere virkelig får deres royalties når deres værker benyttes, og at gøre det enkelt for kirker og kristne organisationer på lovlig vis at kopiere og projicere sangtekster uden besværet med regelmæssigt at behøve kontakte mange forskellige copyrightejere.